Lyrisk jazz

Lyrisk dans er en blanding av ballett og jazzdans teknikker. Lyrisk dans handler om å bruke bevegelse til å tolke musikken og uttrykke følelser. Lyrisk dans er ganske unik dans da det ikke har noen spesiell historie. Lyrisk dans er en hybrid av ballett, jazz og moderne, og er utført til musikk med tekster. Tekstene er drivkraften for inspirasjon av bevegelsen.