Musikalteater

Dette er et kurs for deg som liker sang, dans og skuespill i skjønn forening! Vi setter opp en musikal som skal vises på vårhalvåret, og mens vi jobber med den vil vi fokusere på å forstå og formidle tekst, både sunget og snakket, karakterbygging, sangteknikk – både i solistisk sammenheng og i kor/ensemblesang, og det å jobbe som et lag i et ensemble. Elevene skal også danse en del i musikalene, og vi kommer til å ha ren teknikktrening i tillegg til koreografiinnstudering.

Når vi jobber med sang og musikk vil vi i tillegg legge vekt på å utvikle elevenes gehør og forståelse av musikk. I musikalen vil alle få alle en rolle, få synge, danse og spille skuespill.