Maria Westher har gjennomført Postgraduate Diploma in Performance –Musical Theatre ved Mountview Academy.

Etter å ha gjennomført Bårdar Akademiets Fagskoleutdanning i Musikkteater og Påbyggingsår i Musikkteater ved Bårdar International, valgte Maria Westher å ta et ekstra studieår i utlandet. Bårdar har snakket med henne for å høre hvordan det var å studere i London.

Bakgrunnen for at hun valgte å ta det ekstra studieåret er at hun alltid har hatt en drøm om å gå på musikalskole i London. Hun kjente en tidligere student ved Mountview Academy som anbefalte henne å ta studier der, og da var valget enkelt. Mountview er en av de skolene som er på toppen innen musikalutdanning i England.

«Bårdar har et veldig godt miljø og gode lærere der man kunne utvikle seg og være med på mye spennende. Året i London har gitt mulighet for å utvikle kunnskapen videre fra Bårdar», sier Maria.

Audition på Mountview  og opptaksprosessen

Søknad og audition gjennomføres i perioden desember – juni, det lønner seg å søke tidlig siden prosessen kan ta tid. Skolen har fortløpende inntak, så plassene fylles også opp etterhvert. Maria hadde selv audition i mars, men tidspunktet kan altså variere.

Man gjennomfører først danseaudition, før man fortsetter med gruppeaudition der man fremfører to monologer, en fra klassisk tradisjon og en fra moderne tradisjon. Deltagerne ble delt i grupper på 10, og fremførte monologer og sanger foran juryen og hverandre. At monolog-fremføringen var foran en gruppe andre søkere i tillegg til juryen var uvant for Maria, men det gikk veldig fint.
Etter første audition fikk hun «recall», og måtte reise til London på nytt i april måned for å presentere det samme materialet en gang til, og gjennomføre et intervju.

Det er viktig å vite at det er dette man vil dersom man søker.

 Om skolegangen og undervisningen

Skoleåret startet i september og varte helt til slutten av juli. Det var juleferie, men ikke noen andre ferier, så det er et langt og intensivt studieår. Det er strengere krav til disiplin er det vi er vant med fra Norge, man lærer derfor også mye om seg selv og arbeid under press.

Av skriftlig arbeid var det noe skriftlige prøver i fag som musikkteori, anatomi, stemmebruk og i etterkant av skillsklasser. Ellers stilles det ikke store krav til skriftlig fremstilling på engelsk med mindre man velger å skrive masteroppgave og oppnå tittelen Master Diploma. Dette er helt valgfritt og kommer utenom selve undervisningsopplegget.

Det var et veldig høyt faglig nivå på undervisningen, høyt utdannede lærere som er aktive i bransjen. Lærerne var også veldig fine å prate med.

Maria opplever at det faglige grunnlaget fra Bårdar var svært godt og helt på linje med det de andre studentene hadde av forkunnskaper. Studiet er ment som et «top-up»-år og de fleste hadde bakgrunn fra musikkteaterutdanning, eller andre relevante utdanninger, mens noen hadde erfaring fra profesjonell jobb.

Den største utfordringen var språket. Når man ikke har engelsk som førstespråk er det utfordrende å lære seg ulike dialekter og aksenter, det tar litt ekstra tid, men det går!

Bårdar har et veldig godt miljø og gode lærere der man kunne utvikle seg og være med på mye spennende. Året i London har gitt mulighet for å utvikle kunnskapen videre fra Bårdar

Maria Westher

Selv om det var dyrt, var det absolutt verdt det!

Maria Westher

Det sosiale miljøet

Etter studietiden på Bårdar sier Maria at hun var vant med et svært godt sosialt miljø og var forberedt på å møte et miljø der folk hadde litt spissere albuer og fokuserte på seg selv og det å «komme opp og frem». Men det viste seg å ikke stemme. Det var et veldig bra sosialt miljø hvor studentene støttet hverandre og spilte hverandre gode, i tillegg var det en del sosialt utenom skoletid som restaurantbesøk, forestillinger osv.

Andre utenlandske studenter ble hun også kjent med, blant annet fra Malaysia, Sverige, Belgia Nederland og New Zealand.

Kontakt med bransjen

Skolen er flink til å trekke inn profesjonelle og aktuelle aktører, og Maria har knyttet kontakter  i London som hun kan benytte dersom hun får behov for det.

Showcasen på slutten av skoleåret gav også Maria innpass hos en agent som hun i dag benytter for å markedsføre seg selv i bransjen i London. I dag bor Maria i London og prøver seg på markedet der siden det er større enn i Norge. Hun går på auditioner og har hatt noen jobbtilbud, både med rent skuespill, event og sangoppdrag, og hun har nettopp fått seg  jobb som drama-, sang- og danselærer for barn ved en skole som heter Perform.

Å bo i London

Maria hadde en norsk venninne som studerte ved samme skole i London og som hjalp til med å finne bosted. Hun anbefaler å spørre norske studenter, selv om man kanskje ikke kjenner dem så godt, om de har noen tips til bolig. Det er vanlig å bo flere sammen, og ledige rom er ofte enklest å finne via nettverk.

Maria var glad for at hun bodde nær skolen, selv om det var i utkanten av sentrum. Skolen har et innsjekkingssystem som gjør at dersom man kommer etter et gitt tidspunkt så slipper man ikke inn på skolen den dagen. Da er det godt å ha kort reisevei.

Jobbing ved siden av studiene

Det er dyrt å bo og leve i London. Studiestøtten dekker hovedsakelig bare skolepenger. Man kan ha lørdagsjobb ved siden av studiene, men studiet er krevende, så det kan være lurt å ha spart opp noe på forhånd eller få hjelp av familie.

Råd til deg som vurderer studier i London

Maria synes studieåret var svært positivt. I tillegg til andre forberedelser må man vite at dette er noe man virkelig ønsker å gjøre. Man investerer mye, både tid og penger, og man skal være klar for overgangen det er å komme til et nytt miljø med nye mennesker. Det er gøy og givende, men krever også noe av deg!

For Maria var dette et lærerikt år faglig, språklig og ikke minst har hun lært mye om seg selv.  «Selv om det var dyrt, var det absolutt verdt det», avslutter Maria.

Synes du en utdanning som Maria sin høres interessant ut? Ta gjerne kontakt med oss på soknader@baardar.no!