Start din søknadsprosess!

Søknadsfrister og audition
Ta gjerne kontakt på soknader@baardar.no hvis du har spørsmål rundt søknad og audition.

Les følgende punkter før du starter på selve søknadsskjemaet:

1.1. Opptakskrav fagskoleutdanning

For søkere med formell kompetanse:
For opptak til fagskoleutdanningene ved Bårdar Akademiet kreves kompetanse innen sang, dans eller skuespillerteknikk. Utdanningene bygger på studieretning Musikk, dans og drama fra videregående skole.

For søkere med realkompetanse: 
Realkompetanse vurderes opp mot kompetansen fra studieretning Musikk, dans og drama fra videregående skole og i tillegg legges det vekt på eventuell arbeidspraksis. Søkere som har fullført andre studieretninger og har gjennomført sang, dans og skuespillertrening på andre måter må dokumentere dette skriftlig med bekreftelse/referanse fra pedagoger søkeren har trent hos over tid, og/eller fra arbeidsgivere.

Alle aktuelle søkere skal også igjennom en audition, og vil motta informasjon om dette etter at søknad er mottatt av Bårdar.

1.2. Opptakskrav Bårdar International

Opptak til Bårdar International – utdanning i dans eller musikkteater bygger på relevant utdanning utover videregående skole eller tilsvarende kompetanse og erfaring.

Søkere skal også delta på audition som vil være avgjørende for opptak, og vil motta informasjon om dette etter at søknad er mottatt av Bårdar.

2. Vedlegg til søknaden

Følgende papirer skal legges ved søknaden eller ettersendes per post:

* Vitnemål:
For fullført studiekompetanse. Søkere som går siste året på videregående skole kan sende inn Karakterutskrift for første termin.

* Andre attester og vitnemål relatert til studiet.
Attester som dokumenterer relevant erfaring.

Adresse for ettersendelse av papirer per post: Bårdar Akademiet v/studiesjef, Rosenkrantz’ gate 22, 0160 Oslo.

* Bilde
Du skal legge ved et bilde i søknaden, dette benyttes i forbindelse med audition.

3. Auditionavgift

Søker du opptak til Fagskoleutdanning på Bårdar Akademiet betaler du en auditionavgift på kr. 300,- som går til å dekke administrative kostnader ved søknadsbehandling og audition.


Start søknad