Kontakt oss på 22 20 90 10

Steg 1

Se tidligere spørsmål

Se på listen under over tidligere stilte spørsmål og se om du finner svaret.

Finner du ikke svaret, kan du kontakte oss på soknader@baardar.no.

Jeg har ikke fullført videregående utdanning, kan jeg begynne på noen av utdanningene?

Ja, det kan du. Du kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Skolen gjør en realkompetansevurdering ved å se på all utdanning og erfaring du har tilegnet deg. Du skal også gjennomføre audition som har mye å si med hensyn til opptak.

Du kan lese om opptakskrav til den enkelte utdanning her.

Hva er karaktersnittet for å komme inn på Bårdar?

Bårdar Akademiet har ikke noe krav på karakterer for opptak til fagskoleutdanningene, opptaket baserer seg på en kombinasjon av videregående utdanning/realkompetanse og innsats på audition.

Dersom du har fullført videregående skole sender du inn papirer på det, alternativt sender du papirer på annen skolegang og erfaring som du har opparbeidet deg.

Les mer om opptakskrav til våre utdanninger her.

Når er søknadsfristen på Bårdar?

På denne siden kan du se mer informasjon om søknadsfrister på Bårdar: klikk her!

Hvor gammel må jeg være for å begynne på Bårdar?

De fleste som starter på fagskoleutdanning er i alderen 18-22 år. Det er ingenting i veien for å starte selv om du er eldre enn det heller.
Dersom du er under 18 år og har lyst til å starte hos oss, kan du kontakte oss på telefon 22 20 90 10 for mer informasjon.

Jeg har erfaring fra dans/sang/skuespill, men ikke gjennom videregående skole. Kan jeg søke likevel?

Ja. Du kan søke Bårdar Akademiet på grunnlag av realkompetanse. Det vil si at du beskriver din tidligere erfaring, som for eksempel kurs eller tidligere jobberfaring. For å søke på grunnlag av realkompetanse er det viktig at du legger ved attester og dokumentasjon i søknaden.

Blir alle som søker innkalt til audition?

Alle søkere som har gjennomført videregående utdanning (musikk, dans og drama) eller har tilsvarende realkompetanse, kalles inn til audition.

Når er audition?

Vi holder vanligvis audition i februar/mars.
Søker du musikkteater er det også mulighet for audition i januar.

Når du har søkt opptak vil du få nærmere informasjon om auditiondag/er som gjelder for deg.

Perioden vi avholder auditions er spesifisert for den enkelte utdanning.

Hvordan forbereder jeg meg til audition?

Du finner detaljer om audition og hvordan du forbereder deg her:

Audition for utdanning innen dans

Audition for utdanning innen musikkteater

Kan jeg velge to sanger fra deres liste? (Opptak til musikkteater)

Ja, det kan du, du trenger da ikke å sende inn noter, men gi oss gjerne beskjed om hvilke sanger du vil synge.

Kan jeg bruke en annen toneart på den selvvalgte sangen enn det notene er i? (Opptak til musikkteater)

Ja, det kan du, men  skriv det på notene som du sender til oss.

Hvis du vil endre toneart på sangen/e du henter fra nettsiden vår kan du gi beskjed om det når du kommer på audition.

Når er det oppstart av studier?

Studiestart er på høsten, vanligvis i august. Se den enkelte utdanning for informasjon om oppstartstidspunkt.

Får jeg vitnemål på Bårdar?

Ja, du får vitnemål ved bestått fagskoleutdanning. På vitnemålet står karakterene i alle fagene du har hatt, samt hvor mange fagskolepoeng du har oppnådd.

Studenter på Bårdar International mottar også vitnemål for fullført utdanning.

Hva er en fagskoleutdanning?

Fagskoleutdanninger bygger på utdanning fra videregående skole og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning. Hver av Bårdars fagskoleutdanninger i dans og musikkteater er yrkesrettede utdanninger på to år som gir 120 fagskolepoeng.

Bårdar tilbyr fagskoleutdanning i dans og i musikkteater.

Dersom du vil fortsette utdanning etter endt fagskoleutdanning har du mulighet til å søke opptak til Bårdar International som gir deg videre fordypning i enten dans eller musikkteater.

Får man studentbevis på Bårdar?

Ja, det gjør du. Studentbevis med semestermerke gir rett til studentrabatt på offentlig transport osv.

Du mottar semestermerke etter at studieavgiften er innbetalt hvert semester.

Har skolen høstferie, vinterferie osv.?

Bårdar Akademiet (fagskolen) følger skoleåret i Oslo kommune, og har høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie.

På Bårdar International (Ettårig påbygging) må man ta høyde for at undervisning kan forekomme også i ferieukene. Egen skolerute er tilgjengelig fra skolestart.

Kan jeg søke støtte i Lånekassen?

Alle våre utdanninger er støttet av Lånekassen. Du søker støtte via Lånekassens nettsider.

Du kan sende inn søknad til Lånekassen så snart du har fått bekreftet opptak på Bårdar. Vi anbefaler at du velger «elektronisk signering» hos Lånekassen, slik at prosessen går så raskt som mulig.

Ved skolestart skal Bårdar rapportere oppmøte til Lånekassen, og pengene utbetales til deg fra Lånekassen etter at oppmøte er registrert.

Når må jeg betale skolepengene?

Studieavgiften deles i to avdrag slik at halvparten forfaller ved skolestart, og halvparten i starten av vårsemesteret. Du får faktura for studieavgift ved skolestart og etter nyttår.

Dersom du er avhengig av støtte fra Lånekassen for å betale, kan du kontakte oss for avtale om innbetaling med hensyn til det.

Hva koster det å gå på Bårdar?

Studieavgiften fastsettes i årsskiftet og er spesifisert for den enkelte utdanning. Du finner informasjonen ved å gå til beskrivelsen av utdanningen:
Utdanning i Dans
Utdanning i Musikkteater

I tillegg til studieavgiften kommer auditionavgift, registreringsavgift og studiemateriell.

Ta kontakt med oss for informasjon om priser på yrkesrettet utdanning i Tvedestrand og videregående utdanning.

Kan jeg kombinere utdanningen med jobb?

Vi vet at mange studenter er avhengige av en ekstra inntekt i tillegg til støtten fra Lånekassen, og du kan ha en ekstrajobb ved siden av å utdanne deg på Bårdar. Vi anbefaler likevel ikke at du påtar deg en fysisk krevende eller omfattende jobb ved siden av. Utdanningen krever høyt energinivå hele skoledagen, i tillegg er det ofte arrangementer på kveldstid som skolen forventer at du deltar på.
Dersom du velger å ha en deltidsjobb ved siden av skolen, bør det være en jobb der du har rom for å være fleksibel med hensyn til arbeidstid.

Kan studentene bruke skolens lokaler utenom undervisningen?

Alle studenter på Bårdar kan låne ledige saler og øvingsrom til skolerelatert arbeid utenom skoletid, så lenge dette skjer innenfor skolens åpningstider.

Det er ikke tillatt å låne rom/saler for salg av privattimer, da må man betale leie til Bårdar.

Hva er skolens åpningstider?

Skolen er åpen for studenter hele skoledagen. Størstedelen av skoleåret tilbys det dansekurs på Bårdar på kveldstid og lørdager. Studenter har da tilgang til skolens lokaler i de periodene resepsjonen er betjent.

Har Bårdar avtale om studentboliger?

Bårdar har ikke noen fast avtale med hensyn til studentboliger. Det er mange studenter som kommer utenbys fra, og de aller fleste finner et bosted uten problemer. Vi anbefaler å bruke www.finn.no eller andre nettsider for formidling av bolig.

Fant du svaret?

Tilbake til utdanning

Steg 2

Kontakt Bårdar Utdanning

Fant du ikke svar på det du lurte på? Under finner du vår kontaktinformasjon!


Bårdar Akademiet / Danseinstitutt

Rosenkrantz’ gate 22, 0160 Oslo


Ring oss

Hovedtelefon: (+47) 22 20 90 10
Alternativ telefon: (+47) 23 32 71 84

Send epost

Epostadresse: akademiet@baardar.no

Kontaktskjema:

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding

Tast inn bokstavene/tallene under:
captcha

Facebook

Like, del eller kontakt oss gjennom vår Facebook-side
www.facebook.com/baardardanseskole