Ingelin Dahl Helbø
Sangpedagog
 

Ingelin har sin grunnutdanning fra Bårdar Akademiet, og hun har  en mastergrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo, med hovedvekt på stemmeproblemer. Hun har jobbet i ti år som dirigent for barnekor, damekor og blandet kor, og har også jobbet mye som faglærer i sang ved flere utdanningsinstitusjoner For tiden dirigerer hun et damekor og et gospelkor, og driver firmaet Vokalt. 2013 kom hun også ut med sin første soloplate, «I carry your heart». På Bårdar underviser hun i sang, ensemble, kor og hørelære.