Bachelor with Honor in Musical Theatre

Bårdar har i samarbeid med Laine Theatre Arts i London gleden av å gi deg mulighet til å gjennomføre
Bachelor with Honor i musikkteater.
Etter endt to-årig fagskoleutdanning og ett år med Bårdar International, kan du søke opptak til bachelor-graden.

Klar til å søke?

Klikk på knappen for å starte søknaden til Bachelor with Honors.


OM UTDANNINGEN

Bachelor with Honor er et «top-up-år» som gir deg økt utvikling som musikalartist og kompetanse på flere områder innen bransjen. Utdanningens hovedmål er å utdanne artister som ved siden av å drive utøvende, også bidrar til fremtidsrettet utvikling innen musikkteater. Temaer som vektlegges i utdanningen er bl.a. performance, analyse, utvikling og produksjon. Undervisningen vil bli gitt i en rekke forskjellige sammensetninger, som for eksempel: workshops, øvelser, gruppetimer, individuell undervisning, selvstudie og opptredener.

Studiet passer spesielt godt for deg som ønsker å jobbe med koreografi eller teaterledelse.

Studiet lar seg godt kombinere med en aktiv utøvende praksis, og du kan dra nytte av dine erfaringer inn i studiet.

STUDIEAVGIFT

For studieåret 2015-2016 er studieavgiften 9 000 britiske pund. Studieavgiften skal delbetales 1. september, 2. januar og 1. april.

OPPTAKSKRAV

 • Bestått utdanning ved Bårdar Akademiet Fagskoleutdanning i Dans eller Musikkteater
 • Bårdar International Påbyggingsår i Dans eller Musikkteater.
 • Språktest i engelsk.

OPPSTART OG VARIGHET

Studiet starter i september og avsluttes i juni/juli.

STUDIESTED

Undervisningen foregår på Laine Theatre Arts i London.
Det er lagt til rette for at man kan arbeide profesjonelt ved siden av studiene.
Studiet kan tas i kombinasjon med jobb i f.eks. Norge hvis man ikke vil flytte til England. Man må da pendle til London de uker det er undervisning.

STUDIEPOENG

Bachelor with Honors gir 120 UK credits. Dette tilsvarer 60 ECTS (60 studiepoeng).

LÆRINGSUTBYTTE

Studieprogrammet vil utvikle og forsterke studentenes profesjonelle yrkeserfaring og tidligere studier. Ved endt studie vil studentene kunne:

 • Ha forstått de grunnleggende konseptene rundt oppsetninger av musikkteater-produksjoner.
 • Forstå de forskjellige områdene rundt oppsetning, regi, koreografi, kostyme og tekniske resursene en forestilling krever.
 • Ha kunnskap og forståelse om sammenhengen mellom produksjon, regi og koreografi.
 • Forstå forholdet mellom en produksjon og dets publikum.
 • Ha praktisk og tekstbasert kunnskap om hvordan gjøre forskning.
 • Ha evner til å presentere forskningsfunn og å kritisk engasjere et publikum av medstudenter og personer med fagkunnskap.
 • Ha evner til å forstå, fremføre, regissere og koreografere en musikkteater-produksjon.
 • Forstå potensialet av forskjellige oppsetnings-, regi- og koreografi-metoder tilgjengelig for å skape en musikkteater-produksjon.
 • Kunne bruke praktisk disse metodene for utvikling av egne oppsetninger, regier og koreografier.

Klar til å søke?

Klikk på knappen for å starte søknaden til opptak i Bårdars Bachelor-studie.