BÅRDAR INTERNATIONAL

Ønsker du å en dag stå på en scene som profesjonell musikalartist eller danser? Ønsker du å følge din lidenskap for musikkteater og dans, for en dag å bli en av Norges beste artister eller dansere?

Bårdar startet som danseskole i 1937 og har gjennom årene bygget opp en bred kompetanse og profesjonell atmosfære rundt det å skape glede rundt dans. Siden 1995 har Bårdar hatt en profesjonell utdanning innen dans og scenekunst som hvert år skaper noen av Norges beste musikalartister og dansere.


Bårdar tilbyr ett-årig påbygging i musikkteater.

Bårdar International, musikkteater. 

Studiet bygger på to-årig fagskoleutdanning, tilsvarende utdanning eller realkompetanse. Bårdar International med spesialisering i musikkteater, fokuserer på forberedelser til en profesjonell karrière og undervisningsinnholdet er tett knyttet til dagsaktuelle forestillinger og bransjen generelt. Studentene kan fremføre forestillinger på flere språk og deltar i musikaler og showcase. I studiet inngår også en studietur til utlandet.

For informasjon om søknad og audition, ta kontakt på soknader@baardar.no.

Hva lærer du?

Utdanningens overordnede mål er å utdanne allsidige musikalartister på et internasjonalt nivå med solid kompetanse innen sang, dans og skuespillerfag. Skolen legger stor vekt på scenisk uttrykk og formidling slik at studentene er godt rustet til å møte dagens arbeidsmarked innenfor teater og scenekunst.

Målet med utdanningen er å finpusse på ferdigheter innenfor fremførelse av musikalteater, auditiontrening, dans, kombinasjon av sang og musikk, skuespill og stemmebruk. Tilpasningsdyktighet og allsidighet på engelsk, norsk og et annet språk vektlegges også.

Opptakskrav

Alle søkerne må gjennom en opptaksprøve (audition) og et intervju. Opptakskriteriet er minst to år på en godkjent musikkteaterutdanning eller tilsvarende realkompetanse.

Audition

Dersom du ikke har gått fagskoleutdanning på Bårdar må du gjennomføre audition for ettårig påbygging i musikkteater.

For informasjon om søknad og audition, ta kontakt på soknader@baardar.no.

Audition vil bestå av:

 • danseklasse i jazzdans – du trenger ikke å forberede noe eget, koreografi gis på auditon
 • prøve i sang (inkludert duett) – du skal synge to sanger + duett.
 • monolog – fremføres på bokmål eller dialekt, svenske og danske søkere kan bruke eget morsmål.

Det vil også gjennomføres et intervju i forbindelse med audition.

Hva skal du fremføre?

 • Sang:
  Det skal forberedes to sanger – en selvvalgt sang og en av sangene i listen under. Minst en av sangene må være på norsk/skandinavisk, og den må kunnes utenat. Noter til selvvalgt sang i riktig toneart sendes inn sammen med søknaden eller så raskt som mulig etter søknaden er sendt.
  Husk å skrive navn og søkernummer på notene. (Søkernummeret får du i e-post fra oss noen dager etter den elektroniske søknaden er registrert). Merk konvolutten med «Søknad Bårdar». (Adresse: Bårdar Akademiet, Rosenkrantz gate 22, 0160 Oslo).
  Om det ønskes kan begge sangene velges fra listen under. Da er det ikke nødvendig å sende inn noter. Det brukes piano som akkompagnement på audition.
 • Duett:
  Synges på norsk sammen med en av studentene på skolen.
  Noter til denne finnes under.  Det blir ikke tid til å øve sammen med studenten som duetten skal synges sammen med. I duetten synger guttene MARIUS og jentene EPONINE. Enkelte partier er tostemt.
 • Monolog:
  En av monologene under skal fremføres. Monologen skal fremføres på norsk – bokmål, nynorsk eller egen dialekt. Svenske og danske søkere kan bruke sitt eget morsmål. (Se under).

 

Hva må du huske til audition?

 • ta med dansetøy til danseprøven – forsøk å unngå veldig vide klær og sterke farger/mønstre
 • vær godt forberedt – du bør kunne sang og tekst utenat
 • ta med godt med mat og drikke – det vil være en del ventetid
 • varm opp – både kropp og stemme

Enkelte søkere kan bli innkalt til ekstra prøve senere på auditiondagen, så hold av tid utover ettermiddagen. På en eventuell ekstra prøve skal det fremføres det samme som på audition med mindre noe annet blir avtalt.

Det gjøres en helhetsvurdering vedrørende hvem som får tilbud om opptak. Alle kandidatene får resultat i løpet av påfølgende uke.

Utvalg:
Monolog_Danny_and_the_deep_blue_sea.pdf
Monolog_Man_skulle_ha_vaert_litt_forkjoelet.pdf
Monolog_Regissoren.pdf
Monolog_Its_Ralph.pdf
Monolog_FraAChorusLine.pdf
Monolog Alene_i_lekegrinden.pdf
Monolog Denne eiendommen er kondemnert.pdf

Sang_Flickan_i_Havanna.pdf
Sang_Getting_To_Know_you.pdf
Sang_If_I_Loved_You.pdf
Sang_Im_Gonna_Sit_Right_Down_And_Write_Myself_A_Letter.pdf
Sang_Im_Gonna_Wash_That_Man_Right_Outa_My_Hair.pdf
Sang_It_Dont_Mean_A_Thing.pdf
Sang_Ive_Never_Been_In_Love_Before.pdf
Sang_Lost_In_the_Stars.pdf
Sang_Miracle_of_Miracles.pdf
Sang_Satin_Doll.pdf
Sang_Trassvisa_Hennes_Tora.pdf
Sang_Younger_Than_Springtime.pdf 

Duett – A little fall of rain – fra Les Misérables

Studieavgift

Studieavgift for fjoråret (oppdatert pris for skoleåret 2018/19 kommer i utgangen av 2017):

– Kr. 69 500,- for studieåret, fordelt på kroner 34.750,- for høstsemesteret og 34.750,- for vårsemesteret.

Innmeldingsavgift ved opptak (kr. 1500,-) og avgift for studiemateriell/billettkjøp (kr. 5000,- per studieår) kommer i tillegg til studieavgiften.

Studiet gir rett til støtte i Lånekassen.

Hva sier tidligere studenter?Tilknyttede pedagoger

Bårdar tilbyr ett-årig påbygging i dans.

Bårdar International, dans. 

Studiet bygger på to-årig fagskoleutdanning, tilsvarende utdanning eller realkompetanse. Bårdar International med spesialisering i dans, fokuserer på forberedelser til en profesjonell dansekarrière og undervisningsinnholdet er tett knyttet til dagsaktuelle forestillinger og bransjen generelt. Studentene får arbeide med en rekke dansestiler og teknikker. Det arbeides med forskjellige pedagoger/koreografer/regissører fra både inn- og utlandet. I studiet inngår også en studietur til utlandet.

For informasjon om søknad og audition, ta kontakt på soknader@baardar.no.

Hva lærer du?

Studiet har som overordnet mål å utdanne dansere på et internasjonalt nivå. Studentene blir forberedt både på det profesjonelle nasjonale og det internasjonale markedet. Studentene fordyper seg innenfor de fagfeltene de allerede har gode kunnskaper om, samt de får jobbet med en rekke regissører, koreografer i form av div. produksjoner.

Målet med utdanningen er å finpusse på ferdigheter innenfor fremførelse av dans, kombinasjonen av sang og dans, auditiontrening, hvordan man mest mulig er rustet for å gå ut i den profesjonelle scenekunsten og ikke minst det å kunne skape sin egen arbeidsplass. Tilpasningsdyktighet og allsidighet på engelsk og norsk vektlegges også.

Opptakskrav

Alle søkerne må gjennom en opptaksprøve (audition) og et intervju. Opptakskriteriet er minst to år på en godkjent danseutdanning eller tilsvarende realkompetanse.

Audition

Dersom du ikke har gått fagskoleutdanning på Bårdar må du gjennomføre audition for ettårig påbygging i dans.

Audition består av danseprøve i klassisk ballett, jazzdans og moderne dans.

Husk følgende til audition:

 • ta på dansetøy i nøytrale farger/mønstre
 • ballett sko
 • jazz sko
 • håret skal settes opp i klassisk ballett, og generelt være vekk fra ansiktet.

All koreografi blir gitt av dansepedagogen denne dagen, det er ikke nødvendig å øve inn egen koreografi, men sørg for å være godt oppvarmet.

Det vil også gjennomføres et intervju i forbindelse med audition.

For informasjon om søknad og audition, ta kontakt på soknader@baardar.no.

Studieavgift

Studieavgift for studenter med opptak høsten 2017:

– Kr. 69 500,- for studieåret, fordelt på kroner 34.750,- for høstsemesteret og 34.750,- for vårsemesteret.

Innmeldingsavgift ved opptak (kr. 1500,-) og avgift for studiemateriell/billettkjøp (kr. 5000,- per studieår) kommer i tillegg til studieavgiften.

Studiet gir rett til støtte i Lånekassen.

Hva sier tidligere studenter?Tilknyttede pedagoger

Klar til å søke?

Har du bestemt deg for å søke opptak ved Bårdar Akademiet?


Utdanning

– Ett-årig påbygning i henhold til Voksenopplæringsloven.

Når og hvor?

Oppstart: August 2015
Sted: Oslo, Rosenkrantz’ gate 22
Audition: se søknadsfrist

Lang erfaring

Tilbudt utdanning siden 1995.