UTDANNING I DANS Audition

Hip hop – Jazzdans – Moderne

Ballett – Jazzdans – Moderne

Ønsker du en dag å stå på en scene som profesjonell danser?

Ønsker du en utdanning som fokuserer på praktiske ferdigheter, fysiske uttrykk og danserisk utfoldelse?

Søker du Bårdar Akademiets danselinje kan du velge mellom to retninger: danselinje med hovedfagene hip hop/jazzdans/moderne dans eller danselinje med hovedfagene klassisk ballett/jazzdans/moderne dans.

Dette er utdanningen for deg som ønsker å komme i kontakt med yrkeslivet innen scenekunstfag. Vi fokuserer på bredde innen dans slik at du skal lykkes i å få deg jobb som danser i markedet i dag og du får et solid faglig grunnlag enten du ønsker å gå videre med utdanning eller rett ut på scenen.

Våre tidligere studenter har vist oss at de når sine mål og flere har gjort internasjonale karrierer i dansekompanier i blant annet Paris, London og Israel. På nasjonalt nivå danser tidligere Bårdar-studenter blant annet på Wallmans salonger, i dansekompaniet Carte Blanche og i en rekke musikaler.

Etter to år på Bårdar Akademiets Fagskoleutdanning i dans kan du også søke deg videre til Bårdar International.

Om studiet

Studiet retter seg mot deg som ønsker å bli en allsidig danser på høyt faglig nivå. Utdanningen gir deg muligheter innen det frie dansemiljøet, oppsetninger ved institusjonsteatrene, privatteatrene og til TV/film/reklame eller til videre studier innen dans. Du får en solid faglig plattform for yrkeslivet både nasjonalt og internasjonalt.

Hovedmålet er å utdanne dansere med bred kunnskap innen sjangrene urban street dance/hip hop, jazzdans og moderne dans.
Du vil kunne spesialisere deg innen jazz/moderne/ballett eller urban street dance/hip hop.

Du vil oppleve at studiet er nært knyttet til yrkeslivet ved at mange av skolens pedagoger er aktive kunstnere ved siden av undervisningen og du får arbeide med samtidskoreografer og andre aktuelle aktører i markedet. Studiets avgangsforestilling vises på en av Oslos teaterscener.

Fagskoleutdanningen i dans er to-årig og gir 120 fagskolepoeng.

Opptakskrav

Opptak bygger på videregående skole med programområde musikk, dans og drama, eller tilsvarende realkompetanse.

Ved en realkompetansevurdering vektlegges tidligere utdanning, kurs og relevant erfaring. Søker skal vise kompetanse tilsvarende gjennomført videregående skole, programområde musikk, dans og drama.

Alle aktuelle søkere skal også igjennom en audition, og vil motta informasjon om dette etter at søknad er mottatt av Bårdar.

Audition

Etter at vi har mottatt søknaden din vil du bli kalt inn til audition. Du kan lese mer om audition her.

Studieavgift

Studieavgift for inneværende år(oppdatert pris for skoleåret 2018/19 kommer i utgangen av 2017):

37.750 kroner per semester, totalt 75.500,- per studieår.

Auditionavgift (kr. 300 som betales ved søknad), innmeldingsavgift ved opptak (kr. 1750,- for nye søkere) og avgift for studiemateriell/billettkjøp (kr. 5000,- per studieår) kommer i tillegg til studieavgiften.

Studiet er statsstøttet og godkjent av NOKUT (Fagskoleloven)og gir rett til støtte i Lånekassen.

Hva sier tidligere studenter?Tilknyttede pedagoger

Klar til å søke?

Har du bestemt deg for å søke opptak ved Bårdar Akademiet?


Utdanning

– Fagskoleutdanning,
120 fagskolepoeng

Når og hvor?

Oppstart: August 2017
Sted: Oslo, Rosenkrantz’ gate 22
Audition: se søknadsfrist

Hovedfag

Klassisk ballett, jazzdans og moderne/samtidsdans.

Relevante fag

Stepp, hip hop, ensemblesang, skuespillerteknikk, anatomi, kosthold og ernæring, med mer.

Jobbmuligheter

Det frie dansemiljøet, oppsetninger ved institusjonsteatrene, privatteatrene og til TV/film og reklame.

Lang erfaring

Tilbudt utdanning siden 1995.