Høring om «Forskrift om opptak, eksamen og klagebehandling ved Bårdar Akademiet AS»

Det følger av fagskoleloven §§ 4 og 6 at fagskolene skal ha en opptaks- og eksamensforskrift, samt klagenemd.

På bakgrunn av bestemmelsene i Fagskoleloven §§ 6-12, samt anbefaling fra NOKUT, har Bårdar Akademiet AS har valgt å utarbeide en felles forskrift for opptak, eksamen og klagebehandling ved Bårdar Akademiets fagskoleutdanninger. Forskriften inneholder også bestemmelser for øvrig grunnlag for disiplinære reaksjoner.

Frist for skriftlige uttalelser til høringsforslaget om «Forskrift om opptak, eksamen og klagebehandling ved Bårdar Akademiet AS» er mandag 15. mai 2017.

Høringsforslag og mer informasjon finnes her: Høring om forskrift om opptak, eksamen og klagebehandling ved Bårdar Akademiet AS