Bårdars internasjonale profil

Gjennom de 19 årene Bårdar Akademiet har tilbudt utdanning har skolen opparbeidet et stort internasjonalt nettverk både i bransjen generelt, og opp mot ulike utdanningsinstitusjoner i utlandet som blant annet Mountview Academy of Theatre Arts, Guildford School of Acting, The Urdang Academy, Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet (Artisten) og Trinity Laban Conservatoire of Music & Dance. Studentene på Bårdar International resier hvert år på skoletur til London der besøk ved en eller flere skoler inngår.

Skolen har siden 2006 hatt ansatt en Internasjonal rådgiver med bred erfaring og kompetanse innen fagfeltet scenekunst, både hva gjelder utdanning og profesjonell virksomhet på høyt internasjonalt nivå. Internasjonal rådgiver arbeider kontinuerlig med nettverksbygging og internasjonalisering av studiene.


Utveksling

Bårdar har et utvidet samarbeid med Shanandoah Conservatory (Winchester, Virginia, USA) som innebærer utveksling for studenter og ansatte både innen dans og musikkteater.


Showcase i London

Hver vår drar studenter fra Baardar International til West End for å vise en showcase for agenter  og andre bransjefolk.


Studier i England som Bårdar-student

Som Bårdar-student har du anledning til å ta videreutdanning i England. Les mer her om Maria Westhers erfaringer fra Mountview Academy.

Les mer her