UTDANNING I MUSIKKTEATER Audition

Sang – dans

Sang – skuespill

Til deg som ønsker å stå på en scene som profesjonell artist.

Musikalartistens virke spenner over mange sjangre: entertainer, pop-artist, stand up og tradisjonell musikalartist med kombinasjonen sang, dans og skuespill.  Musikaler som Mamma Mia!, We Will Rock You og Book of Mormon har endret kravet til musikalartistens fagkombinasjoner.

På Bårdar Akademiets musikallinje er pop og rock inkludert. Det er her du får utdannelsen som gir deg muligheten til å bli blant Norges beste musikalartister.

Bårdar ble etablert i 1937 og har bred kompetanse innen musikkteater, sang og dans.
Siden 1995 har Bårdar tilbudt profesjonell utdanning innen scenekunst og skolen utdanner hvert år noen av Norges beste musikalartister.

Bårdar Akademiet tilbyr to-årig fagskoleutdanning i musikkteater  

Musikkteaterutdanningen går over to år og gir 120 fagskolepoeng, og man fordypes i enten sang/skuespill eller sang/dans.

Studenter som fullfører utdanningen vil få særlig kompetanse som skuespillere, sangere eller musikalartister.

Om studiet

Studiet retter seg mot deg som ønsker å bli en allsidig musikalartist på høyt nivå. Utdanningen gir deg grunnlag for jobb i det frie teatermiljøet, ved institusjonsteatre, privatteatre og TV/film/reklame eller du kan studere videre innen teater, sang og dans. Du får en solid faglig plattform for yrkeslivet både nasjonalt og internasjonalt.

Hovedmålet er å utdanne utøvere og artister på høyt nivå med solid kunnskap og gode ferdigheter. Du vil kunne spesialisere deg innen skuespill, dans eller stand-up i tillegg til sang.

Du vil oppleve at studiet er nært knyttet til yrkeslivet. Mange av skolens pedagoger er aktive kunstnere ved siden av undervisningen. Du får arbeide med skuespillere, koreografer, artister og andre kjente aktører i markedet. Studiets avgangsforestilling vises på en av Oslos teaterscener.

Fagskoleutdanningen i musikkteater er to-årig og gir 120 fagskolepoeng.

Opptakskrav

Opptak bygger på programområde musikk, dans og drama fra videregående skole, eller tilsvarende realkompetanse.

Ved en realkompetansevurdering vektlegges tidligere utdanning, kurs og relevant erfaring. Søker skal vise kompetanse tilsvarende gjennomført videregående skole, programområde musikk, dans og drama.

Alle aktuelle søkere skal også igjennom en audition, og vil motta informasjon om dette etter at søknad er mottatt av Bårdar.

Audition

Etter at vi har mottatt søknaden din vil du bli kalt inn til audition. Du kan lese mer om audition her.

Studieavgift

Studieavgift for inneværende år (oppdatert pris for skoleåret 2018/19 kommer i utgangen av 2017): 37.750 kroner per semester, totalt 75.500,- per studieår.

Auditionavgift (kr. 300 som betales ved søknad), innmeldingsavgift ved opptak (kr. 1750,- for nye søkere) og avgift for studiemateriell/billettkjøp (kr. 5000,- per studieår) kommer i tillegg til studieavgiften.

Studiet er statsstøttet og godkjent av NOKUT (Fagskoleloven)og gir rett til støtte i Lånekassen.

Hva sier tidligere studenter?Tilknyttede pedagoger

Klar til å søke?

Har du bestemt deg for å søke opptak ved Bårdar Akademiet?


Utdanning

– Fagskoleutdanning,
120 fagskolepoeng

Når og hvor?

Oppstart: August 2017
Sted: Oslo, Rosenkrantz’ gate 22
Audition: se søknadsfrist

Hovedfag

Skuespillerteknikk, musikkteater, sang og dans.

Relevante fag

Hørelære, stemmebruk, musikkteaterhistorie, diverse dansestiler, kosthold og ernæring, med mer.

Jobbmuligheter

Det frie dansemiljøet, oppsetninger ved institusjonsteatrene, privatteatrene og til TV/film og reklame.

Lang erfaring

Tilbudt utdanning siden 1995.