treider

Otto Treider Idrett – Dans / Performing Arts

Otto Treider Idrett / Bårdar Danseinstitutt samarbeider med Otto Treider Private Gymnas for å gi deg det beste tilbudet innenfor kombinasjonen av dans og videregående skole. Studiet gir deg generell studiekompetanse, samtidig som du får praktisk og teoretisk undervisning i en rekke dansefag.

Hvorfor velge studiet?
– Kombiner din hobby med videregående utdanning som gir generell studiekompetanse!
– Egen forestilling på Bårdar Scene!
– Inkludert trening på Bårdars kveldskurs.
– Skolelokaler ved Oslo Rådhus!

Om studiet

Otto Treider Idrett / Bårdar Danseinstitutt samarbeider med Otto Treider Private Gymnas for å gi deg det beste tilbudet innenfor kombinasjonen av dans og videregående skole. Studiet gir deg generell studiekompetanse, samtidig som du får praktisk og teoretisk undervisning i en rekke dansefag.

Studiet er en ypperlig måte å kombinere hobbyen sin i den ordinære skoletiden. Dansetimene foregår i stort dansemiljø, hvor elevene blir inspirert av andre studenter som utdanner seg innen fagområdene på et høyt internasjonalt nivå. Bårdar og Treider ligger et steinkast fra hverandre, så dette lar seg lett kombinere.

Bårdar er en stolt tilbyder av utdanning med høy kvalitet. Gjennom kvalitetssikrede rutiner og et tett samarbeid med offentlige og private teatre/institusjoner, tilbyr skolen et fleksibelt og sterkt arbeidsrettet utdanningstilbud. Få, om noen scenekunstutdanningsinstitusjoner, utdanner flere arbeidstakere på norske scener enn Bårdar. Etter å ha fullført den videregående utdanningen, stiller man sterkere rustet for å søke videre opptak til høyere utdanning innen fagfeltet.

Som elev på Danselinjen tilbys det, uten øvrig betaling, mulighet til å delta i danseklasser på Bårdar Danseinstitutt.

Åpen dag

Ta kontakt på info@ottotreider.no.


Pedagoger/gjestelærere

Sandra Gerecke
Jazz og moderne
Paul Henry
Contemporary jazz
Nina-Martine Eckbo
Dansepedagog / koreograf
Quick
Quickstyle
Mikkel Gythfeldt
Kor/Ensemblesang
Carlotte Brænna
Kor/Ensemblesang
Huyen Huynh
Dansepedagog
Miguel Angel-Fernandez
Filmjazz og Musikaldans

Klar til å søke?

Har du bestemt deg for å søke opptak ved Otto Treider Idrett?