SEO-byr� i Oslo

Annonsere p� Google

SEO

Forhåndsbestill boka Bårdar Showbiz

BÅRDAR SHOWBIZ 85 år med dans og underholdning er en bok om Bårdar Danseinstitutts 85-årige historie og om fagskolen Bårdar Akademiet og dens betydning i norsk kulturliv. Johan Osuldsen har intervjuet Freddy og Hilde Haugan, som forteller levende og inspirert om de ulike epokene i skolens eksistens, om kjærligheten til dans, om å prøve og feile, om å reise seg igjen, og om kampen for å beholde skolen da en utro tjener forsøkte å ødelegge deres livsverk. Intervjuene er transkribert. 

Gjennom Bårdars arkiv belyses intervjuene med bilder, plakater og annet materiale. Osuldsen har supplert med opplysninger fra leksika, avisartikler og informasjon fra eksterne personer, og enkelte steder har han diktet videre for å skape en variert leseopplevelse.

Du får også høre om Bergliot Bårdars oppstart i 1936, hennes gründerskap og visjoner: Dansen skulle ha høyt teknisk nivå samtidig som den skulle være utadvendt. Visjonen har blitt fulgt opp helt fram til i dag, og dansere og musikalartister som er utdannet på Bårdar Akademiet, har tatt det med seg i sitt profesjonelle virke. Dette har endret norsk kunst- og underholdningsbransje.

Trine Skei Grande, tidligere Kulturminister:

 “Kultur-Norge er blitt bedre, bredere og mer inkluderende pga. Bårdar. Måtte Bårdar fortsette å bidra i norsk kultur- og sceneliv i all framtid».

Marianne Borgen, Oslos Ordfører:

“Ved å følge boken får man innblikk i en unik kulturinstitusjons liv. Boken er mer enn danse- og musikalhistorie. Den minner oss om de store samfunnsendringene vi har opplevd i denne byen».

Klikk her for å forhåndsbestille Bårdar Showbiz