SEO-byr� i Oslo

Annonsere p� Google

SEO

West Coast Swing (Nivå 3)

BESKRIVELSE

Du har danset WCS en god stund og føler deg komfortabel med ulike variasjoner av grunntrinnene, samt teknikk og musikalitet. Du er interessert i å videreutvikle dansingen din og ønsker et større repertoar og mer dyptgående teknikk. På nivå 3 vil du lære mer avansert teknikk, musikalitet og kreativitet, samt mer avanserte variasjoner av turer. Nivå 3 strekker seg over 4 kursrekker.

You have danced WCS for a few years and feel comfortable with different variations of the basics, as well as technique and musicality. You are interested in developing your dancing and want a bigger repertoire and more in-depth technique. During level 3 you will learn more advanced technique, musicality and creativity, as well as more advanced pattern variations. Level 3 extends over 4 rounds of courses.

LÆRER

Varighet

Mandag 26. februar kl. 19.00 - 20.00 // kurset varer i 5 uker

Nivå

3

900 kr

Tomt på lager