Ingrid Hanken
Sangpedagog
 

Ingrid studerte på Norges Musikkhøgskole, og har etter endt utdannelse jobbet som sanger og pedagog. Hun har vært medlem av bl. a Det Norske Solistkor og Oslo Bachensemble, og har vært med i Nordic Voices siden oppstarten i 1997, et ensemble med stor konsertvirksomhet i inn- og utland. Ingrid har bred erfaring i å jobbe med stemmer, og har jobbet somsangpedagog for mennesker i alle aldre. Ingrid har også vært musikalsk ansvarlig på profesjonelle oppsetninger på Oslos scener, og holder jevnlig kurs innen musikkfeltet. Ingrid er opptatt av tekstformidling, evne til å uttrykke seg på en personlig og ekte måte på scenen i en god teknisk forankring. Ingrid underviser fast i hørelære og ensemblesang i tillegg til sangtimer, og har vært ansatt på Bårdar Akademiet de siste ti årene.