Ole Thomassen
Sangpedagog
 
Ole Anton Thomassen er utdannet i sang og pedagogikk ved Barratt Dues Musikkinstitutt og Universitetet i Oslo.

Han har arbeidet ved Bårdar Akademiet siden 1997 med individuell sang, ensemblesang og presentasjonsklasser. Som leder av vokalseksjonen ved Bårdar Akademiet arbeider han også med skolens hovedproduksjoner, sitter i skolens jury ved auditions og er klassekontakt for Bårdars ett-årige påbygningskurs Bårdar International.

Ole holder ofte seminarer med ulike kor og grupper og er selv utøvende sanger. Han har sunget kirkemusikk av bl.a. Bach, Grieg, Mozart og Schubert både utenlands og i Norge. De siste årene har han også holdt årlige romansekonserter på Blaafarveværket.
Ole har vært på kurs med bl.a. Cathrine Sadolin (CVI), er sertifisert lærer (CMT) innen Jo Estill Voice Training, har skrevet masteroppgaven «Musikalsang – Teorier og undervisningsprinsipper» og har vært medforfatter av sangkapittelet i Johan Osuldsens bok «Musikalartist – entertainer eller rolleformidler». Han er styremedlem i EVTA.no – Norsk stemmepedagogisk forum og varamedlem i Musikkpedagogene.no.