Dansepedagog / koreograf
 

Siv Stormo-Gaustad har sin danseerfaring fra Los Angeles, USA. Hun har deretter undervist både i inn- og utland og har vært godt etablert som pedagog i Norge i flere år. Hennes dansestil preges av at det koreografiske materialet har utspring i følelser, stemninger og menneskelige relasjoner, samtidig som det bygger på en klassisk ballet-teknikk. Dansestilen hennes er fysisk krevende og er en blanding av musikalitet, styrke, uttrykk og mest av alt danseglede. Gjennom generøsitet, iver og engasjement forsøkes det å tilrettelegge for begeistring, ydmykhet og glede for dansen, dets språk og fellesskapet. Siv har i mange år undervist på Kunsthøyskolen i Oslo (KHiO) og på Bårdar. Hun har stor sceneerfaring, har satt opp egne produksjoner og var en av topp 8 i «So You think You can dance Scandinavia» .