Ballett

Ballett på Bårdar:
På Bårdars ballettkurs kommer det mennesker fra Oslo, Nesodden og Asker/Bærum, men også fra resten av Norge. Våre dyktige ballettlærere hjelper deg med alle spørsmål du skulle ha. Bårdar tilbyr ballettkurs fra 7 år til voksne. Dersom du har spørsmål rundt kursene, klikk her!

Om ballett:
Klassisk ballett er grunntreningen for all type scenisk dans og bevegelse, fordi det er en meget allsidig treningsform. Faget skal gi studentene kunnskap om kroppens fysiske forutsetninger og egne utviklingsmuligheter. Gjennom faget skal studentene oppnå disiplin og teknikk som kan brukes i all form for dans. Innføring i teknikkens form og stil vil stå sentralt.