SEO-byr� i Oslo

Annonsere p� Google

SEO

West Coast Swing (Nivå 4)

BESKRIVELSE

Du har danset WCS i mange år og mestrer godt avanserte turer, teknikk, styling og musikalitet. Du ønsker å forbedre stilen din, deltar sannsynligvis på internasjonale arrangementer og konkurranser, og du er klar for at undervisningen foregår i et raskere tempo. På nivå 4 vil du lære komplekse konsepter, turer og teknikk, samt avansert musikalitet, kreativitet og dynamikk. Nivå 4 er delt opp i 4 moduler som strekker seg over ett år gjennom 4 konsekutive kursrekker: 1. Musikalitet og kreativitet, 2. Teknikk, 3. Kreativitet og dynamikk og 4. Turer.
You have danced WCS for many years and have good control of advanced patterns, technique, styling and musicality. You want to improve your style, you probably participate in international events and competitions, and you are ready for fast paced classes. During level 4 you will learn complex concepts, patterns and technique, as well as advanced musicality, creativity and dynamics. Level 4 is divided into 4 modules: 1. Musicality and creativity, 2. Technique, 3. Creativity and dynamics, and 4. Patterns, that extend throughout one year, over 4 consecutive rounds of courses.

Betaling til Vipps nummer: 709189

Kr. 900,-

LÆRER

Varighet

Mandag 26. februar kl. 18.00 - 19.00 // kurset varer i 5 uker

Nivå

4